Gift Menu 香港 +852 2713 3484 澳門 +853 6297 4415
禮品訂造Prodir QS20 禮品筆紀念品
Next Product
16792

Prodir QS20 禮品筆

產品規格
最低訂購量 500PCS
產品尺寸 8x15 CM
物料 塑膠+金屬
廣告位材料 塑膠
最大廣告印刷尺寸 36x7 MM
產品淨重(克) 10g
Prodir QS20 禮品筆
禮品訂造Prodir QS20 禮品筆紀念品
禮品訂造Prodir QS20 禮品筆紀念品
禮品訂造Prodir QS20 禮品筆紀念品
4.8 92
1 2023-08-18